İslam Hukuku Açısından Kapkaç     Günümüz Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak