İndirim!

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT ve MBSTS Bilgi Hazinesi

37.00

Stokta yok

Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT ve MBSTS Bilgi Hazinesi

Kitabın adı: Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT ve MBSTS Bilgi Hazinesi
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali AkpınarProf. Dr. Saffet KöseProf. Dr. Adil YavuzProf. Dr. Hüsamettin ErdemYrd. Doç. Dr. Ahmet GüzelMehmet Bal

Mehmet Türk

Editör: Hasan Hüseyin Sofuoğlu
Sayfa sayısı: 752
Ebat: 16 x 24 cm
Baskı: 21.
Kâğıt:
  1. Hamur
 Kapak: Karton Kapak
Bu hazırlık kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu  “DHBT”, “Meslekî Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)” ve “Yeterlik Sınavı”nı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.Kitabımızın özelliği konu özetli olması ve dini kavramların özet olarak ele alınması ve örnek testlerin yer almasıdır.Şunu iddia edebiliriz ki, Diyanet İşleri Başkanlığının önceki yıllarda yaptığı Yeterlik, Hac Sınavları, Yurtdışı sınavları, Yükselme sınavlarında çıkan soruların cevaplarının büyük çoğunluğunu bu kitapta bulabilirsiniz. Piyasada bilgi ve kavramlar olarak doyurucu en fazla bilgiyi içeren kitaplardan birisininin bu kitap olduğuna inanıyoruz. Bunu başka kitaplarla kıyasladığınız zaman farkı açıkca görebilirsiniz.Sınavlara girecek okuyucularımıza başarılar dileriz.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

 

 

KUR’AN İLİMLERİ TEFSİR

15 sorudan 14 isabet

 

HADİS USULÜ

11 sorudan 10 isabet

 

TECVİD

4 Sorudan 4 isabet

 

SİYER

10 sorudan 7 isabet

FIKIH USULÜ, İLMİHAL KONULARINDAN

15 Sorudan 14 isabet

 

KELAMDAN

4 sorudan 3 İsabet

 

İTİKADE MEZHEPLER TARİHİNDEN

12 Sorudan 9 isabet

 

DİNLER TARİHİ

9 sorudan 6 soru isabet

 

2015 MBSTS ÇIKAN SORULAR Bilgi Küpünde yer aldığı sayfa
Etrafın tanımı 212
Tarik nedir? 239
Yüzbinden fazla Hadis ezber bilene HAFIZ denir. 224
İhtilafül Hadisle ile yazılmış eserlere örnek olan eser hangisidir? (Müşkilül Asar) 230
Rivayetin sahabede kaldığı hadislere Mevkuf hadis denir 218
Hadis ilminde tehzib 207
Hangisi Kütübi Sitte yer alan hadisi kitablarından birisidir (İbni Mace) 237
Lafzi Mütevatirle ilgili bir soru 217
Kur’an okuyan müminin turunçgillere benzedildiği hadis hangi konuya örnektir? FEDAİLÜL KUR’ANA 152
Tabii ravinin, sahabi raviyi atlayarak doğrudan Peygambere dayandırıldığı hadise  (Said bin Müseyyeb) örneğiyle verilen soru.  MÜRSEL denir. 219
Rihlenin gayesi Ali İsnad nedenli olması

 

 

 

 

 

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Hangisi ahkam tefsiridir (Cessasın Ahkamül Kur’anı) 709
Eykenin diğer adı Ashabı Medyen 114
İsrailiyyat nedir sorusu cevabı 118
Fedailül Kur’an ile ilgili soru 112
En’am 82. Ayetindeki zulüm kelimesinden şirkin anlaşılması gerektiğindeki hadis Kur’anın sünneti tarafından açıklanmasıyla ifade edilir. 315
Garibül Kur’anın tanımıyla ilgili soru 152
Sakar, Hutama, Nar terimlerinin Nezair ilmine  örnek olduğu 153
Mekki olmayan sure: Nasr suresi 148
Bazı surelerin ikinci isimleriyle ilgili soru Zuhruf suresi 140
Mücmel anlamı olmayan kavram Sabır 155
Kur’anda “Rahman arşa istiva” ayeti MÜTEŞABİHE örnek olması. 155
Kur’anın cem edilmesi YEMAME savaşından sonra olmuştur. 128
Nuh kavminin diğer isminin Ashab-ı Kehf olmadığı şeklindeki soru 114-115
Abese suresinin son kısmında KIYAMET’ten bahsedildiği 147
Peygamberimize Ebter lafzını söyleyen müşriğin ismi As bin Vail

TECVİD SORULARI

2015 MBSTS’DE ÇIKAN SORULAR Bilgi Küpünde yer aldığı sayfa
İklab, Meddi Muttasıl, İhfa örneğiyle ilgili bir soru 186-189
Femmi muhsinin tanımı 169
Vakfı muanaka sorusu 195
Ayn işaretli vakfın ismiyle ilgili soru 194

SİYER SORULARI

2015 MBSTS ÇIKAN SORULAR Bilgi Küpü’nde yer aldığı sayfa
Ali İmran 144.ayetin sebebi nüzülünun uhud savaşı olduğu 297
Medineye ilk olarak irşadcı olarak gönderilen sahabinin Musab Bin ümeyr olduğu 271
Hicretin ilk yılında gerçekleşmemiş olan olayın Hudeybiye anlatlaşması olduğu 274-276
Tevvabün cevaplı soru 302
Hz. Ali ve Muaviyenin Sıffindeki hakemlerinin isimleri 79
Evs ve hazrecin arasında bir kıvılcımla kavga çıkarılma olayın sebebi ASABİYET 241
Mekkede Müslümanlara amborgoya verilen isim Şibu Ebu Talib 270
Harun Reşidin idareden temizlediği şii grup: Bermekiler
Uhud savaşında okçuların yerleştirilmesi peygamberimizin FETANETİNe örnektir.
Mekkelileri ekonomik açıdan çökertme sebebi taşımayan seriyye

 

KELAM

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Cevabı “Vehbilik” olen sorunun bilgisi 75
Kur’anın mahluk olup olmadığı hangi sıfat üzerindeki tartışmaların sonucudur? (Kelam) 27
İstişhadi şahid alel gaybe hangisi örnek olamaz 111
Kişinin annesinden babasından kaçacağı zaman MAHŞER

 

İTİKADİ MEZHEPLER TARİHİ

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Büyük günah işleyenlerin dinden çıkmayacağını savunan mezheb (Mürcie) 96
İnsanın başına gelecek bir şeyden insanın rolü yoktur görüşünü savunan Cebriye bilgisi 96
İtikadi mezheplerin ortaya çıkmalarının sebeplerinden olmayanı hangisidir? 79-80
Eş’arilik, Maturidilik, Mutezile, iman akıl ve meselesi 83-85
Yezidiyye sorusu 98
Zeydiyye ile ilgili bir soru 92
Mutezile ile ilgili bir soru 87
İmamın ilanı ve ona itaatin mecburiyeti İMAMMİYEdedir. 92
Nusayriliğin Batinilik yönü 94
Abbasi halifelerinin ZİLLULLAH FİL ARZ sıfatını kullanmasının amacı iktidarılarına İlahilik görüntüsü vermek.
Fahrettin Razinin akılla ilgili cümlesinin devamı RİSALET AKIL
İmam Gazalinin karşı çıktığı nazariye İlliyet nazariyesi
İman ve İslam hangi mezhepte aynı anlamdadır (Maturidi

 

 

 

 

 

DİNLER TARİHİ

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Seçilmişlik inancı Yahudilikte 619
Yahidilikte on emirden olmayan şık. 620
Yahudilikte kutsal sayılan mekan ağlama duvarı 619
Kurtarıcısı beklentisi olmayan din  Şintoizm 645
Hristiyanlıkta evharistiya (kominyon) 626
Karma sorusu 638
Yuhannada Hz. İsaya tanrı sıfatının yüklenme nedeni. Yuhanna Kultürden Etkilendi.
Evanjelistlerle ilgili cevap YENİDEN DOĞUŞCULUK

FIKIH USÜLÜ SORULARI

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Hakkı Şuf’a nedir 367
Hangisi günümüzde müntesibi bulunan mezhep imamlarından biridir (Cafer bin Sadık) 311
Hangisi sosyal yönü olan  hükümdür (farzı kifaye) 327
Kur’an okuma ve imamlık ücret alma konusunun istihsana örnek olması

İLMİHAL

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Kurban kesmekten muaf olmayacak şık hangisidir? (Hasta olan kişiler) 452
Sehiv secdesi gerektiren durum; vacibin terki 408
Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden olmayan durum: Sefihlik 435
Hangisi Regaib namazlardan sayılmaz (Nezir) 424-426
Namazda şarta örnek olacak şık NİYET 325
Hangisi boşama çeşitlerinden biri değildir? (Hidane) 468-469
Zahirür Rivaye’nin tanımı soruldu. 715
Zekatta temlikle ilgili bir soru 442
Peygamberimizin Hz. Hatice’nin develeriyle ticaret için yapılan ortaklık hangi gruba girer? Müdaraba (Sermaye birisinden, emek öbür ortak tarafından) 367

HAC SORULARI

2015 DHBT ÇIKAN SORULAR KitabımızdaSayfa
Hil bölgesinin tanımı 486
Adetli kadının sayi yapmalarının caiz oluşu sorusu 490

 

 

Ek bilgi

Basım Yeri

Türkiye1