Belâgat Beyân-Me’âni-Bedi’ İlimleri Arap Edebiyatı

48.00

Stokta yok

Açıklama

Belâgat
Beyân-Me’âni-Bedi’ İlimleri Arap Edebiyatı
Yazar : Nusreddin Boleli
Yayıncı : M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı
Konu : Dil Öğrenimi – Arapça


Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim, insanların hidayeti için gönderilmiş bir kitap olmakla birlikte aynı zamanda bir edebiyat şaheseridir. Onda; hakîkat, mecâz, kinâye, istiâre, teşbih, icâz, itnâb, müsâvât, lafız ve manayı süsleyen çok miktarda edebî sanatlar mevcuttur.
Bu sanatları ve dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’i ve diğer arapça edebî metin ve nazımları anlamak için; lügat, sarf, nahiv vb. bazı ilimler tedvin edildiği gibi, ondaki edebî sanatları ve ifade tarzlarını anlamak için de çok erken bir tarihten itibaren “meânî, beyân ve bedî” ilimlerini kapsayan belâgat konuları ele alınmış ve birbirinden kıymetli pek çok eser vücuda getirilmiştir.
Biz de bu eserde, belâgatle ilgili bilgileri, günümüz diliyle, anlaşılır ve detaylı bir şekilde inceleyerek istifadenize sunduk.
Kur’an ve Arap Edebiyatı çalışmalarına bir katkı olması temennisiyle…

Ek bilgi

Basım Yeri

Türkiye1