Bedi İlmi Ali Bulut Arapça Belagat

29.00

Stokta yok

Açıklama

Bedi İlmi
Yazar : Ali Bulut
Yayıncı : M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı
Konu : Edebiyat – Diğer

serin giriş kısmında bedî ilminin tarihçesinden ve bedîiyyât türü eserlerden bahsedilmiştir.
Sanatların Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçaları da verilmiştir.
Muhassinât-ı ma neviyyede 50, muhassinât-ı lafziyyede ise 27 sanat zikredilmiştir.
Okuyucunun daha kolay faydalanması için içindekiler kısmının peşinden alfabetik fihrist de hazırlanmıştır.
Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türkçe örnekler de sunulmuştur.
Örnekler âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinden seçilmiştir.
Verilen örnekler genelde açıklanmıştır.
Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.
Arapça-Türkçe klâsik ve yeni birçok eserden istifâde edilmiştir

Ek bilgi

Basım Yeri

Türkiye1