ARAPÇA’DA BAĞLAÇLAR YDS-YÖKDİL ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMALAR; Örnek Tercümeli Metinlerle Destekli

30.00

Stokta yok

Açıklama

Elinizdeki kitap Arapça’nın en temel meselelerinden ‘bağlaç görevli edatlar’ konusunu okura detaylı bir şekilde sunma iddiasındadır. Eserin oluşumunda Kahire Amerikan Üniversitesince hazırlanan THE CONNECTORS IN MODERN STANDARD ARABIC isimli çalışma esas alınmıştır. Ancak Türk okuruna zaman kazandırmak ve hatalı harekelemenin yol açacağı yanlış anlamalara engel olma gayesiyle istisnasız bütün kelimeler harekelenmiştir.
Yine okura kolaylık sağlaması bakımından kitapta geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları sonda yer alan bir sözlükte verilmeye çalışılmıştır. Belirli bir ders içerisindeki alıştırmalarla öğrendiği konuları pratize eden okur kitabın sonuna eklediğimiz metinler aracılığıyla öğrendiği bilgileri daha da sağlamlaştırma imkânına kavuşacaktır.
Çalışma bilhassa aktüel Arap dilinin yaygın olarak kullanıldığı kitap, gazete, dergi ve benzeri eserlerde yer alan kompleks cümle yapılarının çözümlenmesi ve anlaşılması safhalarında okur için ufuk açıcı bir rehber olacaktır.
Bu nedenle eserin İlahiyat Fakülteleri ile Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilere, çeviri işiyle uğraşan mütercimlere ve Arapça’ya bir şekilde ilgi duyan herkese yararlı olacağını ümit etmekteyiz.