Arapça Bağlaçlar – Karşılaştırmalı Arapça Türkçe Bağlaçlar

45.00

Arapça Bağlaçlar – Karşılaştırmalı Arapça Türkçe Bağlaçlar

Stokta yok

Açıklama

Kitap ismi : KARŞILAŞTIRMALI ARAPÇA TÜRKÇE BAĞLAÇLAR
Açıklama : Bu eser, bağlaçların dil dilbilim, genel ve teorik dilbilim, uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı dilbilim ve karşıtsal dilbilime göre keyfiyet ve işlevleri belirlenerek yapılacak olan karşılaştırmanın sistematik esasları belirlenir. Arapça ile Türkçenin karşıtsal tahlili, anadil ile hedef dil arasında karşılaştırmalı dil inceleme-leri ve karşılaştırmalı öğretim konuları işlenir. Arapça ile Türkçenin biçimbilim, sözdizimi anlambilim açısından karşıtsal tahlili yapılır ve her iki dilde bağlaçların yeri belirlenir. Arapça ile Türkçe dil birimlerini birbirine bağ-lama biçimleri farklı iki ayrı dil olsa da, etkileşim sonucu aralarında önemli bağlaç alışverişinin olduğu ve bunun doğal bir sonucu olarakta Türkçe, bünyesine yabancı bağlaç sistemini özümseyerek kendi bağlaçlarını üreterek bağlaç zengini bir dil olduğu açıklanır. Kitapta, belirlenen esaslara uygun olarak klâsik Arap dilbilginleri tarafından bağlaç sayılan bağ-lama edatları, Türkçe bağlaçlarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her bir bağlacın önce genel anlamda tanı-tımı ve sonra da anlam ve kullanım biçimlerine uygun alt başlıklarda ayrıntılı olarak işlenmiştir. Bağlacın Arap-çada kullanımı, anlamları belirlendikten sonra da bağlacın geçtiği ayetin Türkçeye aktarımı ile tercümeler arası farklar gösterilmeye çalışılmıştır. Arapça anlama en yakın tercümeyi bulmak maksadıyla, Türkçe tercümeler ar-sından model olarak: D.İ.B., T.D., E.H. Yazır, H.B. Çantay, Ö.N. Bilmen, Fizilalil-Kuran, İbn Kesîr ve Suat Yıldırım?ın tercümeleri seçilmiştir. İki dil arası ortak kullanımlı bağlaçlar çoğu zaman aktarımda birbirinin yerini tutabilir. Ancak Arapçada bir bağlacın farklı yapılar içinde âdeta iç içeymiş gibi farklı çok anlamda kullanılma özelliği ve yapı içinde hangi anlamda kullanıldığını tam olarak seçmenin zorluğu, tercümenin ana problemlerden birini oluşturur. Bağlacın anlamının tam belirlenmemesi veya göz ardı edilmesi, tercümede anlam ve anlatım zevkini zayıflattığı gibi tercümenin zorlama ifadeler yığını olduğu hissini uyandırır. Bu problem, bağlacın kulla-nıldığı tüm anlam türlerinin karşılaştırma yoluyla bilinmesi ve bağlam içinde hangi anlamda kullanıldığının tercümeye yansıtılmasıyla çözülür. Bunun için hareket noktası bağlam olmayan bağlaç aktarımlarının isabetli olma oranı oldukça düşüktür. Arapça Bağlaçlar, Arapça Bağlaç, Arapça Edatlar

Yazar : Candemir Doğan
Yayınevi : Cantaş Yayınları
Ebat : 16*24
Sayfa Sayısı : 476
Kağıt : ithal kağıt
Dili : Arapça Türkçe
Kapak : Karton

Ek bilgi

Basım Yeri

Türkiye1