Medreselerde Okutulan Fıkıh Kitapları Nelerdir ?

Medreselerde Okutulan Fıkıh Kitapları Nelerdir ? Fıkıh ve Usul-ü Fıkıh a) Fıkıh: Genel olarak İslâm hukukuna “fıkıh” denilmektedir. Hem dinî ibadetler hem de sosyal hayatın aile, miras, ticaret v.s. gibi alanlarında (muamelât) verilecek hükümleri dinin ana kaynakları olan Kur’ân ve hadisin yanısıra kıyas ve icma yoluyla incelemeye çalışır. Bu kaynaklarda hukukî konuları inceleyen bilim “furu”diye […]