Arapça Kitap Kampanyaları

Medreselerde Okutulan Fıkıh Kitapları Nelerdir ?

Medreselerde Okutulan Fıkıh Kitapları Nelerdir ? Fıkıh ve Usul-ü Fıkıh a) Fıkıh: Genel olarak İslâm hukukuna “fıkıh” denilmektedir. Hem dinî ibadetler hem de sosyal hayatın aile, miras, ticaret v.s. gibi alanlarında (muamelât) verilecek hükümleri dinin ana kaynakları olan Kur’ân ve hadisin yanısıra kıyas ve icma yoluyla incelemeye çalışır. Bu kaynaklarda hukukî konuları inceleyen bilim “furu”diye […]

Medresede Hangi Kitaplar Hangi Sırayla Okutulur

  Medreselerin ders programını belirleyen etmenler İslâm dünyasında çocuklara ve gençlere neler öğretilmesi gerektiği, medreseler kurulmadan ve islâmî bilimler tam olarak ortaya çıkmadan önce de tartışılmıştır. Halife Ömer ( -644)* çocuklara yüzme, ata binme, ok atma ve güzel şiir söylemenin öğretilmesini istiyordu. el-Haccac ( -714) da yazıdan önce yüzme öğretilmesini istiyordu. Emevi halifesi Hişam ( […]

Klasik Arapçada Hangi Kitaplar Okutulur

Klasik Arapçada Hangi Kitaplar Okutulur Medrese Arapçasında Hangi Kitaplar Okutulur ? Medrese Arapçasında Hangi Kitaplar Okutulur ? Önce sarf, burada yeterli bilgiye sahip olunca nahiv, burada temel kitapları bitirenler mantık ve burada yeterli eğitim alanlar da akaid konularına geçiyorlardı. Bunun üstünde tefsir, hadis ve diğer yüksek islâmî bilim konuları işleniyordu. 1869’da faal İstanbul medreseleri hakkında […]

Medrese Arapçasında Hangi Kitaplar Okutulur ?

Medrese Arapçasında Hangi Kitaplar Okutulur ? Önce sarf, burada yeterli bilgiye sahip olunca nahiv, burada temel kitapları bitirenler mantık ve burada yeterli eğitim alanlar da akaid konularına geçiyorlardı. Bunun üstünde tefsir, hadis ve diğer yüksek islâmî bilim konuları işleniyordu. 1869’da faal İstanbul medreseleri hakkında bir belgeyi değerlendiren Mübahat Kütükoğlu, o zaman İstanbul medreselerinde okuyan öğrencilerden […]