Nurul Envar 2 Cilt Bir Arada

45.00

Açıklama

Nurul Envar 2 Cilt Bir Arada

Hanefiyye Kitap Evi

Sayfa Sayısı:320

Nurul Envar. Müellifi Molla Ceyyun sıddıkidir. . Menar isimli usulu fıkıh kitabının şerhidir. Ders kitabı olarak okutulur.Makbul bir usulu fıkıh kitabıdır. Menar üzerine yapılmış  muteber şerhlerdendir. Müellifin tefsiratı ahmediyye ismli Ahkamül Kur an diye bir tefisiri de vardır.