Kelime Mealli Hadisler – Arapça Kelime Mealli Hadisler Ümmü REYHANE

15.00

Kelime Mealli Hadisler – Arapça Kelime Mealli Hadisler Ümmü REYHANE

24 Saatte Kargo

Kategoriler:

Açıklama

Önsöz’den:

“..Rasulullah (s.a.v); “Bizden bir şey duyup aynen duyduğu şekilde onu başkalarına ileten kişinin Allah yüzünü ağartsın.”* buyurmuştur.

Elinizdeki bu mütevazi çalışma; Efendimiz (s)’in hadislerini ezberleme, onları birbirimize aktarma ve amel etme konusunda bir teşvik olması ümidiyle hazırlanmıştır.

Gerek amelî gerekse ahlakî olarak günlük hayatımızda çoğu kez karşımıza çıkan, bize yol gösterip rehberlik eden bu hadisleri küçük-büyük, çocuk-yaşlı demeden öğrenmeli ve ezberlemeliyiz ki, Peygamber Efendimizin (s) sünneti, sadece kitaplarda okunan bir sünnet değil, hayatımızda bizzat yaşanan bir sünnet olsun.

Peygamber Efendimizin (s) hadislerini bizlere ulaştıran Ashab-ı Kiram, hadislerin sadece telaffuzu ve ezberiyle meşgul olmamışlardı. Hadislerin bize kadar böylesine sağlam ve canlı bir zincirle gelmiş olmasının en büyük sebebi; onların hadise olan sevgi ve muhabbetleri, Allah Rasulünün (s) hadisine duymuş oldukları saygı ve güven, o hadisleri yaşama konusunda göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetti.

Bizler de “Okunsun, ezberlensin ve yaşansın” niyetiyle yedi büyük hadis imamının (Buhari, Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ahmed bin Hanbel) kitaplarından 500 hadis derledik.

Hadisleri seçerken ezberlenmesi ve akılda kalması kolay olsun diye anlam bakımından çok geniş olsa da telaffuzda kısa olan hadisleri tercih ettik.

Kelime meali çalışmaları, Arapça öğrenen pek çok kardeşimize, Kur’an’ı orijinal diliyle daha iyi anlama imkânı sunmuştur. Bu vesileyle gerek Arapça dersi veren okul veya kurumlar, gerekse evlerinde kendi kendine öğrenmeye çalışan kimseler, ellerinde anlaşılması kolay, yardımcı bir kitap bulmuşlardır.

Bizim de “Kelime Mealli Hadisler” ile hedefimiz; Arapça öğrenen kardeşlerimize, ister grup halinde, ister kendi başlarına hadisleri orijinal metinleriyle çözme ve anlama imkanı sunmaktır.

Onun için tıpkı Kur’an mealinde olduğu gibi, hadislerin kırık anlamları kelimelerin altlarına yazılmıştır. Metni cümle halinde toplamak ve anlamın doğru olup olmadığını tashih etmek için de tam tercüme yine alt kısımda verilmiştir..”

Kelime Mealli Hadisler – Arapça Kelime Mealli Hadisler Ümmü REYHANE