Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar Seyda Muhammed Konyevi

40.00 35.00

Tedarik Süresi:  Yaklaşık 3 İş Günü

Kategoriler:

Açıklama
Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar
Yazar : Seyda Muhammed Konyevi
Yayıncı : Reyhani Yayınları
Konu : Fıkıh – İlmihal


Bir fetva kitabına niçin ihtiyaç duyulur? Fıkıh ve ilmihal kitaplarındaki sabit temel dini bilgiler, değişen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vermezler de ondan.

Gerçekten de günümüz şartları, klasik dönemlerin hayat standartlarından çok farklı bir yapıya büründü.

Özellikle ticari ve ekonomik işleyiş, leasing, kredi kartı, patent, borsa gibi günden güne yeni tabirler ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. Yine sosyal hayatımızda karşımıza çıkan bir çok meselenin dinimize göre hükmünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Bu kitap, elli yılını ilme vermiş bir fetva aliminin uzun araştırmalar neticesinde hazırlamış olduğu fetvaların derlenmesinden oluşuyor. Zamanımızda en çok sorulan fıkhi konuların kısa, fakat dolu ve anlaşılır cevaplarını bulabilirsiniz.

İnanç ve itikat, abdest, gusül ve temizlik, namaz, cenaze ve kabir, oruç, zekat, Hac, Kuran-ı Kerim, kurban ve hayvanlar, gayri müslimlerle ilgili meseleler, ticaret ve alış-veriş, şirket, kadınlarla ilgili meseleler, cinsel meseleler, tasavvuf, adap ana başlıkları altında yüzlerce soru-cevap yer alıyor kitapta.

Ülkemizdeki insanların ihtiyaçları göz önüne alınarak, Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre hazırlanan kitabın en can alıcı noktası, başka yerde bulamayacağınız konuların, kısa ve net cevaplarını okuyacak olmanız. Hem de yazdıklarını fazlasıyla yaşayan, geleneksel ilim ile çağdaş birikimi birlikte yoğurabilen müstesna bir alimin kaleminden.